#

OBIECTIVE

1. Intarirea capacitatii FSLI de a dezvolta un sistem de functionare mai eficient al structurilor de dialog social tripartit la nivel regional/ judetean prin informarea si formarea membrilor Comitetelor de Dialog Social din 8 judete;

2. Dezvoltarea capacitatii FSLI de a sprijini functionarea structurilor de dialog bipartit la nivel local prin informarea si formarea membrilor Comisiilor Paritare din 100 de scoli si/ sau Inspectoratele Scolare;

3. Activitati de informare si constientizare a partenerilor sociali din Romania, pentru promovarea beneficiilor implementarii conditiilor de munca decenta prevazute in Conventiile OIM si a masurilor de protectie sociala, (cu accent pe echilibrul intre viata profesionala si viata privata, sanatatea si securitatea in munca, diferentele de salarizarea intre sectoare economice, egalitatea si echitatea in sectorul educatie).

#

CONTACT