#

Studiul national

Dialogul social este un element cheie în realizarea obiectivelor muncii decente pentru barbati si femei in conditii de libertate, egalitate, securitate si demnitate umana. Munca decenta este realizata prin implementarea a patru obiective strategice:

- crearea de locuri de munca;

- garantarea drepturilor la munca;

- extinderea protectiei sociale la locul de munca;

- promovarea dialogului si medierea conflictelor toate avand egalitatea de gen ca obiectiv transversal.

Scopul principal al dialogul social este acela de a promova construirea consensului si implicarea democratica a partilor interesate (sindicate/ patronate/ autoritati administartive) în lumea muncii. Dialogul social ofera lucratorilor, prin negociere colectiva si consultare, o voce în deciziile care îi afecteaza, promovând astfel construirea consensului si implicarea democratica la locul de munca.

In cadrul sectorului educatie, dialogul social este o componenta vitala în realizarea obiectivului «educatie de calitate pentru toti ». Profesorii sunt persoanele cele mai responsabile in ceea ce priveste implementarea reformei educationale si fara implicarea deplina a acestora în aspecte cheie ale activitatii in acest sector, obiectivele si politicile educationale nu se pot atinge. Rolul crucial al dialogului social în sectorul educatiei este în continuare subliniat de importanta acordata în Recomandarea OIM din 1966 privind Statutul cadrelor didactice si necesitatea consultarii profesorilor si/ sau a organizatiilor acestora.

Fara a fi exhaustiva, lucrarea pe care ne propunem sa o realizam este destinata sa identifice perceptia angajatilor din educatie cu privire la starea sistemului in 2020 si la procesul de informare si consultare din acest sector de activitate si sa arunce o lumina suplimentara asupra tendintelor în una dintre cele mai semnificative întrebari cu care se confrunta sistemele de învatamânt care doresc sa evite conflictele si sa utilizeze dialogul ca baza pentru o calitate si acces îmbunatatite. Ca atare, acest studiu este destinat stimularii în continuare a schimburilor de informatii, dezbateri si revizuiri, dupa caz in functie de politicile actuale si evolutia starii de fapt in sectorul educatie, astfel încât sa se asigure respectul pentru conditiile de munca decente în educatie, pentru cadre didactice de înalta pregatire profesionala - obiectivele stabilite la nivel international ca recomandari pentru profesori

Va rugam sa ne sustineti in colectarea datelor prin completarea unui scurt chestionar online accesibil la link-ul de mai jos !

https://nspasr.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_af9eRkm4nqAhpyd

#

CONTACT