#

PARTENERI

Uniunea Norvegiană a Angajaților din Educaţie (Skolenes Landsforbund) organizează profesori, lideri școlari și alți profesioniști din sistemul de învățământ. Aceasta include profesorii din școli care au funcţii de conducere pe perioada determinată.


Skolenes Landsforbund a fost fondată în 1982 şi este un membru al Confederaţiei Sindicatelor din Norvegia (LO).

Obiectivele Skolenes Landsforbund ca parte a mișcării sindicale sunt:
* să intreprinda toate acţiunile necesare pentru dezvoltarea unui sistem de educație publică democratic, de calitate;
* să acţioneze pentru obţinerea de salarii și condiții de muncă bune pentru membrii săi.

Cea mai importantă sarcină a Skolenes Landsforbund este de a asigura salariul și condițiile de muncă ale membrilor.

In viziunea Skolenes Landsforbund valorile de bază ale profesiei didactice sunt:
* Demnitatea umană și drepturile omului
* Respect și egalitate
* Integritate profesională
* Respectatrea dreptului la intimitate

Munca noastră se bazează pe valori și principii consacrată drepturilor omului universale, în special Convenția ONU privind drepturile copilului. Aceste drepturi trebuie promovate și apărate la grădiniță și școală. Valoarea umană și demnitata, inviolabilitatea, libertatea individului și nevoia de securitatea și îngrijirea sunt fundamentale.
https://skoleneslandsforbund.no

#

CONTACT